DESIGN BY MARTIN SÝKORA.
Copyright © 2021 MARTIN SÝKORA, JANA PELCOVÁ - NA VLNÁCH ŽIVOTA. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice I - odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 820-78005.
Táto webová stránka používa súbory cookies
 na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.